Cacdating com

Samarbeid med Regional avdeling for spiseforstyrrelser (RASP). The basics of psychotherapy: An introduction to theory and practice (2nd ed). The project was financed by The Norwegian Extra Foundation for Health and Rehabilitation.

https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykisk-helse-nasjonale-og-regionale-funksjoner/regional-seksjon-spiseforstyrrelser-rasp Mindful eating – conscious living. https://nettros.no/mindfuleating/ Prosjekt Perfekt. Perfeksjonisme, komorbiditet og bruk av helsetjenester hos barn og unge. https://no/trondelag/ashild-tror-hun-ville-blitt-raskere-frisk-fra-fedmen-med-psykologhjelp-1.14010545 Utdanning, utmerkelser: Psykolog, Ph D. i rådgivningspsykologi, Utmerkelse i rådgivningspsykologi fra American Board of Professional Psychology (ABPP). Even though this project is terminated and we don’t have access to continue using the STIC system, this has been substituted by the Modum Process Outcome Questionnaire feedback system at the Family Unit.

https://no/forskning/prosjekter/forskningsprosjekter-ved-nih/behandling-av-spiseforstyrrelser–en-randomisert-kontrollert-prospektiv-studie/ EDA-5 (NO) – Translating and validating the Eating Disorder Assessment for DSM-5 into Norwegian. He was later the project leader of the RCT-project: “Feedback in psychotherapy» where we gained experience with electronic feedback (the STIC-system) from clients to therapists at three sites in Norway, including the Family Unit, Modum Bad.

Longstanding eating disorders and personality disorders, mediators for 15-years long term outcome. Terje er involvert i flere prosjekter ved Modum Bad, og det mest aktuelle er oppstart av nytt prosjekt i Familieavdelingen der han veileder Ph D-stipendiat Kristoffer Whittaker basert på MPOQ-data.

hottesladen.de

82 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>